TR EN

MİKRO EKONOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF207 MİKRO EKONOMİ 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ERKİŞİ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, firma ve birey düzeyinde iktisadi sistemin işleyişini yorumlama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Üretim olanakları eğrisi, Arz-Talep ve Piyasa dengesi, Hükümet Müdahaleleri, Tüketici Dengesi, Piyasa Türleri gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mikro ekonomideki temel kavramları ve varsayımları açıklar. (explain) (2)
Tüketici dengesini analiz eder.(analyze) (4)
Bir Mala ilişkin esneklikleri yorumlar.(interpret) (4)
Üretici dengesini analiz eder.(analyze) (4)
Üretimin maliyetleri, kısa ve uzun dönem tüm maliyet fonksiyonlarını açıklar.(explain) (2)
Tam rekabet piyasası, monopol, monopolcü rekabet piyasası, ve oligopol piyasaların stratejik davranışlarını analiz eder.(analyze) (4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma İktisat, İktisadi Mesele ve İktisadi Analiz Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
2 Kitap okuma Üretim Olanakları Eğrisi ve İktisadi Sistemler Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
3 Kitap okuma Arz, Talep ve Piyasa Dengesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap okuma Arz, Talep ve Piyasa Dengesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap okuma Hükümet Müdahaleleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap okuma Tam Rekabet Piyasasında Etkinlik Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap okuma Tüketici Dengesi ve Talep( Kardinal Yaklaşım ve Ordinal Yaklaşım) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Talep Esneklikleri Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
10 Kitap okuma Üretim Teknolojisi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap okuma Üretim Maliyetleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap okuma Tam Rekabette Üretim ve Fiyatlandırma Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap okuma Monopolde Üretim ve Fiyatlandırma Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap okuma Monopolcü Rekabette Üretim ve Fiyatlandırma Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Kitap okuma Oligopolde Üretim ve Fiyatlandırma Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Erdal M. Ünsal. Mikro İktisat. Ankara: İmaj Yayıncılık. 9. Baskı. 2012.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
1
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
3
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
2
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
2
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 7 2 14
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 53 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0