TR EN

MİKRO EKONOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF207 MİKRO EKONOMİ 3 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mikro ekonomideki temel kavramları ve varsayımları açıklar. (explain) (2)
Tüketici dengesini analiz eder.(analyze) (4)
Bir Mala ilişkin esneklikleri yorumlar.(interpret) (4)
Üretici dengesini analiz eder.(analyze) (4)
Üretimin maliyetleri, kısa ve uzun dönem tüm maliyet fonksiyonlarını açıklar.(explain) (2)
Tam rekabet piyasası, monopol, monopolcü rekabet piyasası, ve oligopol piyasaların stratejik davranışlarını analiz eder.(analyze) (4)