TR EN

FİNANSAL YÖNETİM I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF353 FİNANSAL YÖNETİM I 5 3 3 8

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin, Finansal karar vermenin temel ilke, kavram ve hesaplamalarını kullanarak finansal yönetim mekanizmalarını yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Paranın Zaman Değeri, Sabit Kıymetli Menkul Değerlerin Değerlemesi, Stokların Değerlemesi, Sermaye Maliyeti, Uzun Vadeli Yatırım Kararları ve Sermaye Bütçesi gibi konuları içermektedir.