TR EN

FİNANSAL YÖNETİM I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF353 FİNANSAL YÖNETİM I 5 3 3 8

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Finansal yönetimin özelliklerinin en az 3 tanesini listeler. (list) (1)
Finansal yönetimin özelliklerini mevcut iş ve sosyal yaşamında uygular.(use) (3)
Finansal karar vermede kullanılan maliyet ve gider hesaplarını açıklar.(explain) (2)
Finansal yönetimin temel politikalarını açıklar.(explain) (2)
Finansal konularda temel matematiksel hesaplamaları kullanır.(use) (3)
Matematiksel hesaplamaların sonuçlarını yorumlar.(interpret) (4)
Firma değerlemeyi örneklerle birlikte tartışır.(discuss) (2)