TR EN

FİNANSAL YÖNETİM I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF353 FİNANSAL YÖNETİM I 5 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT İLHAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi İHSANİYE GÖKÇE KAYA
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin, Finansal karar vermenin temel ilke, kavram ve hesaplamalarını kullanarak finansal yönetim mekanizmalarını yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Paranın Zaman Değeri, Sabit Kıymetli Menkul Değerlerin Değerlemesi, Stokların Değerlemesi, Sermaye Maliyeti, Uzun Vadeli Yatırım Kararları ve Sermaye Bütçesi gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Finansal yönetimin özelliklerinin en az 3 tanesini listeler. (list) (1)
Finansal yönetimin özelliklerini mevcut iş ve sosyal yaşamında uygular.(use) (3)
Finansal karar vermede kullanılan maliyet ve gider hesaplarını açıklar.(explain) (2)
Finansal yönetimin temel politikalarını açıklar.(explain) (2)
Finansal konularda temel matematiksel hesaplamaları kullanır.(use) (3)
Matematiksel hesaplamaların sonuçlarını yorumlar.(interpret) (4)
Firma değerlemeyi örneklerle birlikte tartışır.(discuss) (2)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Finansın tanımı ve finansla ilgili temel kavramlar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
2 Kitap Okuma Çalışma sermayesi yönetimi Tanım ve genel özellikleri- Çalışma sermayesi yönetiminin genel ilkeleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
3 Kitap Okuma Nakit yönetimi Nakit yönetimi Alacak Yönetimi Stok yönetimi Başabaş analizi Başabaş analizi MİDTERM Faaliyet kaldıracı Paranın Zaman Değeri Paranın Zaman Değeri Paranın Zaman Değeri Paranın Zaman Değeri Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma Nakit yönetimi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Alacak Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma Stok yönetimi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma Başabaş analizi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Başabaş analizi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
10 Kitap Okuma Faaliyet kaldıracı Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap Okuma Paranın Zaman Değeri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Okuma Paranın Zaman Değeri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap Okuma Paranın Zaman Değeri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap Okuma Paranın Zaman Değeri Anlatım, Soru Cevap,Tartışma, İnceleme Yöntemi
15 Kitap Okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kaya,. F.(2015) Finansal Yönetim. Beta Yayınevi
Aksöyek, İ., Kürşat, Y.(2014). Finansal Yönetim. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
1
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
4
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
4
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
4
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
3
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
4
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 6 2 12
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 10 60
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 9 36
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 58 0 204
Genel Toplam 204
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0