TR EN

BALKANLAR VE TÜRKİYE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU344 BALKANLAR VE TÜRKİYE 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere Balkanlar bölgesini siyasal, askeri, ekonomik, kültürel ve ticari bakımdan değerlendirip Türkiye’yle aralarındaki güncel ve tarihi ilişkileri analiz etme donanımı kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Balkanlar, bölgenin siyasal, askeri, ekonomik, kültürel ve ticari bakımdan dünya siyasetine etkisi, Türkiye’yle arasındaki ilişkilerin tarihi ve güncel konuları kapsamaktadır.