TR EN

BALKANLAR VE TÜRKİYE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU344 BALKANLAR VE TÜRKİYE 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Balkanlar bölgesinin siyasi yaşamına ve tarihine damga vurmuş olayları anlatır
Balkanlar bölgesinde yaşanan siyasi gelişmeleri siyasi düşünceler ve teoriler ışığında açıklar
Günümüzde yaşanan sorunları dikkate alarak Balkanlarda yaşanan gelişmeleri sınıflandırır
Türkiye ve Balkanlar arasındaki ilişkilerin temel hatlarını yorumlar