TR EN

BALKANLAR VE TÜRKİYE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU344 BALKANLAR VE TÜRKİYE 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Adanır F., Faroqhi S. (2015), Osmanlı ve Balkanlar, İletişim Yayınları, İstanbul.
Reed J. (2006), Balkanlarda Savaş, Pencere Yayınları.
Karatay O., Gökdağ B. (2013) Balkanlar El Kitabı, Akçağ Yayınları.
Batı G. F., Özgöker U. (2016), AB’nin Doğu Sınırı Balkanlar, Derin Yayınları.
Yürür P., Özkan A. (2017), Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Siyaseti, Detay Yayıncılık.