TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY326 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders, çevre olgusuna ilişkin yasal ve yönetsel temellerin çevrenin sürdürülebilirliğini güvence altına almayı amaçlayan uluslararası belgelerin katkılarıyla incelenmesi ile dünyadaki ve ülkemizdeki çevresel meselelere dikkat çekmek ve öğrencilere bu sorunların nedenleri ve çözümleri konusunda eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini, sürdürülebilirlik kavramı, çevre kavramı, çevre ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki, ulusal ve uluslararası mevzuattaki yeri, Türkiye’de çevre politikası ve uygulamaları, çevre sorunlarının çözümü noktasında sürdürülebilirlik yaklaşımı oluşturmaktadır.