TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY326 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Keleş, R., Hamamcı, C.( 2009). Çevre Politikası. (6. Baskı). Ankara: İmge
Keleş, R., Ertan, B. (2005 ).Çevre Hukukuna Giriş. İstanbul: İmge.
Arrasson, T., Backlund K, Löfgreen. K. (2018). Environmental Policy, Sustainability and Welfare. Massachusetts; Edward Elgar Publishing.