TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY326 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sürdürülebilirlik kavramını sahip olduğu temel değerlerle tanımlar.
Çevre yönetiminin temel ilkelerini açıklar.
Doğal kaynaklar, nüfus artışı, enerji ve yoksulluk gibi araçlar aracılığıyla çevre yönetim politikasını tartışır.
Çevre yönetiminin ulusal mevzuattaki yerini açıklar.
Sürdürülebilirlik kavramı ile çevre yönetimini ilişkilendirir.
Sürdürebilirlik kavramı ve çevre yönetimi ilişkisinin ulusal ve uluslararası mevzuattaki yerini analiz eder.
Türkiye’de çevre koruma yönlü yasal düzenlemeler, yönetsel-politik yapılar ve bakanlıkların çevre koruma yönlü görevlerini açıklar.