TR EN

İNSAN HAKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU339 İNSAN HAKLARI 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin tarihsel gelişim süreci içerisinde insan hakları olgusunu daha iyi anlamalarını, siyasal, ekonomik ve sosyal boyutların etkileşimini ortaya koyabilmelerini, insan haklarına dair problem sahalarını, ulusal ve uluslararası kontrol mekanizmalarını analiz etmelerini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği, insan hakları bağlamında devlet teorisi, insan haklarının sınıflandırılması ve tarihsel/düşünsel arka planı, kuşak hakları ve ulusal/uluslararası kontrol mekanizmaları gibi konuları kapsamaktadır.