TR EN

İNSAN HAKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU339 İNSAN HAKLARI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsan Haklarının gelişimini Feodal Dönem-Modern Devlet bağlamında yorumlar
İnsan Haklarına dair problem sahalarını teorik çerçeveye uygun analiz eder
Türkiye'de İnsan Hakları olgusunun tarihsel gelişimini örnek olaylar üzerinden inceler
Uluslararası ve Ulusal Koruma Rejimleri çerçevesinde İnsan Haklarına ilişkin problem sahalarını değerlendirir.