TR EN

HUKUK FELSEFESİ VE İNSAN HAKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS443 HUKUK FELSEFESİ VE İNSAN HAKLARI 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; hukukun yapısı ve içeriğinin felsefe tarihindeki analizi ve hukuk anlayışlarındaki değişimler, hukuk ve felsefe arasındaki ilişki, benzerlikler, ayrılıklar ile Hukuk Felsefesi’nin temelini oluşturan kavramlar ve insan hakları düşüncesinin felsefi ve politik gelişimi konusunda, öğrencilere temel bir bilgi ve bakış açısı kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini, felsefe ve hukuk ilişkileri, hak ve adalet kavramları, doğal ve pozitif hukuk kuramları, toplum sözleşmesi, hukuk ve özgürlük arasındaki ilişki ve insan haklarının ontolojik ve tarihsel temelleri oluşturmaktadır.