TR EN

HUKUK FELSEFESİ VE İNSAN HAKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS443 HUKUK FELSEFESİ VE İNSAN HAKLARI 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Platon. (2000). Devlet. (çev. Sabahattin Eyupoğlu – M. Ali Cimcoz) İstanbul: İş Bankası Yayınları
Platon. (1998). Yasalar Cilt I ve II. (çev. Saffet Babür) İstanbul: Kabalcı
Aristoteles. (2000). Politika. (çev. Mete Tunçay). İstanbul: Remzi Kitabevi
Thomas Hobbes. (2001). Leviathan. (çev. Semih Lim). İstanbul: YKY
Hegel. (2004). Hukuk Felsefesinin Prensipleri. (çev. Cenap Karakaya) İstanbul: Sosyal
Seyla Benhabib (Yayına Hazırlayan). (1999). Demokrasi ve Farklılık. ( çev. Zeynep Gürata, Cem Gürsel). Demokrasi Kitaplığı