TR EN

HUKUK FELSEFESİ VE İNSAN HAKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS443 HUKUK FELSEFESİ VE İNSAN HAKLARI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hukuk’un yapısını, içeriğini, felsefi olarak nasıl sorgulandığını ve temel insan haklarını bilir.
Felsefi sorgulamayı insan hakları ve hukuk üzerinden geliştirir.
Doğal Hukuk ve Pozitif Hukuk’un temellerini ve karşıtlıklarını ayırt eder.
Filozofların ortaya koydukları farklı toplum sözleşmesi kuramlarını karşılaştırır.
İnsan haklarının ontolojik ve tarihsel temellerine ilişkin felsefi kuramları eleştirel bir bakış açısıyla çözümler.