TR EN

MESLEK ETİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MET101 MESLEK ETİĞİ 3 2 2 5
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu ders ile, günümüzde ihtiyaç duyulan sosyal sorumluluk, etik ve meslek etiği değerlerinin neler olduğunu aktarmak ve bu değerleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; etik kavramı, etiğin tarihsel süreci, etik kuramları, etik karar verme süreci, uygulamalı etik kavramı, meslek etiği örnekleri, etik kuralların evrenselliği ve göreceliliği, sosyal sorumluluk kavramı, kurumsal sosyal sorumluluk, bireysel sosyal sorumluluk ve günümüzde sosyal sorumluluğun önemi oluşturmaktadır.