TR EN

MESLEK ETİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MET101 MESLEK ETİĞİ 3 2 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders ile, günümüzde ihtiyaç duyulan sosyal sorumluluk, etik ve meslek etiği değerlerinin neler olduğunu aktarmak ve bu değerleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini etik ve ahlak kavramları, meslek etiğine giriş ve meslek etiğine ilişkin temel kavramlar, etik sistemlerin incelenmesi, etik ve sosyoloji, Türkiye'de etiğe bakış, meslek etiğinin bağlamları, temel etik ilkeler, etiğin boyutları, iş hayatında etiğin uygulama alanları ve uygulanabilirliği, örnek olaylar üzerinden etik değerlendirme konuları oluşturmaktadır.