TR EN

BÖLÜM SEÇMELİ Y-43 DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
- BÖLÜM SEÇMELİ Y-43 4 2 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Psikoloji ve yöntemlerini öğretmek
İçerik: 1. Tıpta Biyopsikososyal Model 2. Stresle Başa Çıkmada Kullanılan Yanlış ve Doğru Yöntemler 3. Tükenme Belirtisi 4. Yas ve Yas Süreçleri 5. Engellenme ve Çatışma 6. Savunma Mekanizmaları 7. Sağlık ve İletişim- I Sağlık ve İletişim- II 8. Kişilik Kuramları 9. Zeka ve Öğrenme Stilleri 10. Yaşam Boyu Gelişim 11. Duyum ve Algılama