TR EN

GENEL EKONOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GEK101 GENEL EKONOMİ 2 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mikro İktisadi olguların incelenmesi olup, beraberinde öğrenciye Dünya ve Türkiye Ekonomisi ve güncel sorunlara ilişkin genel bir paradigma vermek amaçlanmaktadır.
İçerik: Ekonominin Konusu, Kapsamı ve Tarihçesi, Ekonominin Diğer Bilimler Arasındaki Yeri, Ekonomi Biliminin Amacı, Ekonominin Temel Kavramları: İhtiyaç, Mal, Hizmet, Üretim Faktörleri: Doğa, Emek, Sermaye, Girişimci, Üretim Olanakları Eğrisi ve Analizi, Fayda ve Değer, Servet, Gelir, Talep: Talebin Özellikleri,Talebe Etki Eden Faktörler, Talep Kanunu, Talep Fonksiyonu, Talep Eğrisinin Hareketleri, Elastikiyet Kavramı, Arz: Arzın Özellikleri, Arza Etki Eden Faktörler, Arz Kanunu, Arz Fonksiyonu, Arz Eğrisinin Hareketleri, Piyasa Dengesi, Piyasa ve Piyasada Fiyatların Oluşumu, Piyasa Çeşitleri, Üretici ve Tüketici Rantı, Devletin Fiyatlara Müdahalesi, İşsizlik Kavramı, İşsizlik Çeşitleri, İşsizlikle Mücadelede Uygulamalı İş gücü Piyasası Politikaları, Milli Gelir Kavramları ve Hesaplanması,Enflasyon, Nedenlerine Göre Enflasyon Türleri konularını kapsar.