TR EN

GENEL EKONOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GEK101 GENEL EKONOMİ 2 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURCU DEMİR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. GONCA YILMAZ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mikro İktisadi olguların incelenmesi olup, beraberinde öğrenciye Dünya ve Türkiye Ekonomisi ve güncel sorunlara ilişkin genel bir paradigma vermek amaçlanmaktadır.
İçerik: Ekonominin Konusu, Kapsamı ve Tarihçesi, Ekonominin Diğer Bilimler Arasındaki Yeri, Ekonomi Biliminin Amacı, Ekonominin Temel Kavramları: İhtiyaç, Mal, Hizmet, Üretim Faktörleri: Doğa, Emek, Sermaye, Girişimci, Üretim Olanakları Eğrisi ve Analizi, Fayda ve Değer, Servet, Gelir, Talep: Talebin Özellikleri,Talebe Etki Eden Faktörler, Talep Kanunu, Talep Fonksiyonu, Talep Eğrisinin Hareketleri, Elastikiyet Kavramı, Arz: Arzın Özellikleri, Arza Etki Eden Faktörler, Arz Kanunu, Arz Fonksiyonu, Arz Eğrisinin Hareketleri, Piyasa Dengesi, Piyasa ve Piyasada Fiyatların Oluşumu, Piyasa Çeşitleri, Üretici ve Tüketici Rantı, Devletin Fiyatlara Müdahalesi, İşsizlik Kavramı, İşsizlik Çeşitleri, İşsizlikle Mücadelede Uygulamalı İş gücü Piyasası Politikaları, Milli Gelir Kavramları ve Hesaplanması,Enflasyon, Nedenlerine Göre Enflasyon Türleri konularını kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomi ile ilgili kavramları tanımlar.
Arz ve Talep Kavramlarını anlar.
Piyasa dengesindeki değişmeleri değerlendirir.
Para ve maliye politikalarını anlar.
Makro değişkenleri tanımlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Taraması Ekonominin Konusu, Kapsamı ve Tarihçesi, Ekonominin Diğer Bilimler Arasındaki Yeri, Ekonomi Biliminin Amacı Anlatım
2 Literatür Taraması Ekonominin Temel Kavramları: İhtiyaç, Mal, Hizmet Anlatım
3 Literatür Taraması Üretim Faktörleri: Doğa, Emek, Sermaye, Girişimci, Üretim Olanakları Eğrisi ve Analizi Anlatım
4 Literatür Taraması Fayda ve Değer, Servet, Gelir Anlatım
5 Literatür Taraması Talep: Talebin Özellikleri,Talebe Etki Eden Faktörler, Talep Kanunu, Talep Fonksiyonu, Talep Eğrisinin Hareketleri Anlatım
6 Literatür Taraması Elastikiyet Kavramı Anlatım
7 Literatür Taraması Arz: Arzın Özellikleri, Arza Etki Eden Faktörler Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Taraması Arz Kanunu, Arz Fonksiyonu, Arz Eğrisinin Hareketleri, Piyasa Dengesi Anlatım
10 Literatür Taraması Piyasa ve Piyasada Fiyatların Oluşumu Anlatım
11 Literatür Taraması Piyasa Çeşitleri Anlatım
12 Literatür Taraması Üretici ve Tüketici Rantı, Devletin Fiyatlara Müdahalesi Anlatım
13 Literatür Taraması İşsizlik Kavramı, İşsizlik Çeşitleri, İşsizlikle Mücadelede Uygulamalı İşgücü Piyasası Politikaları Anlatım
14 Literatür Taraması Milli Gelir Kavramları ve Hesaplanması Anlatım
15 Literatür Taraması Enflasyon, Nedenlerine Göre Enflasyon Türleri Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

GÜRLER, Arslan Z. (2014). Genel Ekonomi, 5.Baskı, Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık
DİNLER, Z. (2016). İktisat, 8.Baskı, Bursa:Ekin Basım Yayın
ÜNSAL, Erdal M. (2017). Makro İktisat, 11.Baskı, Ankara:Murat Yayınları
ÜNLÜÖNEN, Kurban., TAYFUN, Ahmet. (2017). Ekonomi, 8.Baskı, Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
4
2
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
4
2
Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
4
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
4
3
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
3
2
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
4
3
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
4
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
4
3
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak Dış Ticaret alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4
4
Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2
2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 1 10 10
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 1 5 5
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 2 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 1 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 123
Genel Toplam 123
Toplam İş Yükü / 25.5 4,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0