TR EN

FONKSİYONEL ANATOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY103 FONKSİYONEL ANATOMİ 1 3 3 7

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, kas ve iskelet sisteminde bulunan yapıların anatomik terimlerini açıklayabilecek ve farklı spor branşlarına özgü tekniklerin hareket analizlerini yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin İçeriği; temel terminoloji ve hareketin muskuloskeletal temelleri, eklem hareketleri, kemik yapılar, konnektif ve destekleyici yapılar, kas yapıları, motor ünite, miyofibriller, kas kontraksiyon tipleri, insan hareketinin nörolojik temelleri, sinir sisteminin temel yapı ve fonksiyonları, mekanik özellikler, vücut bölümlerinin fonksiyonel anatomisi, duruş, denge, yürüme kinesyolojisi ve hareket analizi ve farklı spor dallarından seçilmiş hareketlerin analizi konularını kapsamaktadır.