TR EN

FONKSİYONEL ANATOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY103 FONKSİYONEL ANATOMİ 1 3 3 7
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Kas ve iskelet sisteminin hareket fonksiyonlarını anatomik terimlerle açıklar
İskelet kaslarının yapısal özelliklerini ve kasılma çeşitlerini açıklar
Üst ekstremitede bulunan kemik ve kasların fonksiyonel anatomisini inceler
Alt ekstremitede bulunan kemik ve kasların fonksiyonel anatomisini inceler
Farklı branşlara özgü tekniklerin hareket analizlerini yapar