TR EN

PSİKOLOJİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SSD303 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 7 2 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, Psikoloji biliminin önemi, işleyişi, tarihi, modern psikolojik yaklaşımlar, araştırma yöntemleri, alandaki düşüncelere yön vermiş ve normal/anormal davranışlara ve psikoterapiye ışık tutmuş olan başlıca kişilik kuramlarının tanıtılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriği: psikolojinin tanımı, tarihi, modern psikolojik yaklaşımlar, psikolojinin alt alanları, psikolojik araştırma yöntemleri, sinir sisteminin yapısı, fizyolojisi, yenidoğan ve çocukluk dönemi kapasiteleri, bilişsel gelişim, ahlak ve yargılamanın gelişimi, kişilik ve kişilik gelişimi ile ilişkili kuramlar, bilinç yapısal ve topografik kuram, benliğin savunma düzenekleri, uyku ve rüyalar, uyku bozuklukları, psikoaktif maddeler, öğrenme kuramları, psikiyatrik muayene ve çeşitli psikiyatrik bozuklukların tanıtımından oluşmaktadır.