TR EN

PSİKOLOJİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SSD303 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 7 2 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Farklı psikolojik yaklaşımları tanır.
Bu yaklaşımların; varsayımları, büyüme ve gelişim ile ilgili yaklaşımları, kaygının algılanması ve kaygıyla başa çıkma yollarını açıkça belirtir.
İnsan fizyolojisi ve psikolojik olayların işleyişini yorumlar.
Psikiyatrik olarak normal ve normal olmayanı ayırt eder.
Olası patolojik durumları tanıma ve müdahale etme, yönlendirme konusunda yorumlama yapar.