TR EN

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY116 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ 2 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, beden eğitimi ve sporun tarihsel sürecini anlatabilecek ve beden eğitimi ve spor disiplini ile ilgili süreçlerin kültürler arası farklılıklara dayanan toplumsal etkilerini yorumlayabilecek bilgiyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Oyun, beden eğitimi ve spor kavramları, farklı toplumlarda hareket ve kültür, 19. yüzyıl modern sporlar ve toplumsal etkileri, Antik Olimpiyatlar ve Modern Olimpiyat Oyunları ve Türkiye’de sporun tarihi gelişimi konularını kapsamaktadır.