TR EN

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY116 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ 2 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Beden eğitimi, spor ve oyun kavramlarını açıklar ve bu kavramları yerine hareket kültürü ile bağlantısını kurarak tartışır.
Eski uygarlıkların hareket kültürünü anlatır (tell) ve aralarındaki farkları yorumlar.
Toplumsal özelliklerin ve toplumsal farklılıkların, geleneksel ve modern sporların gelişim süreci ile olan ilişkisini açıklar.
Antik ve Modern Olimpiyat Oyunlarının özelliklerini ve gelişim sürecini anlatır.
Beden eğitimi ve spor disiplini ile ilgili süreçlerin toplumsal etkilerini açıklar ve yorumlar