TR EN

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY102 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ 2 3 3 4

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere; antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sorumluluk ve görevleri etik değerler çerçevesinde uygulayacak bilgiyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Antrenörlük ile ilgili kavramlar ve genel bilgiler, Antrenör Eğitimi, Antrenörlük belge veren kurum ve kuruluşlar, Avrupa Birliğinde Antrenör Eğitiminin yapı taslağı ve örneği, Antrenör Eğitiminde çeşitli kuruluşların rolü, Diğer Ülkelerde Antrenör Eğitim Modelleri, Antrenörün sahip olması gereken vasıflar ve konuya ilişkin örnek olaylar konularını kapsamaktadır.