TR EN

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY102 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ 2 3 3 4

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Antrenörlük mesleği ile ilgili kavramları tanımlar.
Kondisyonel özellikler ile antrenman metotlarını açıklar.
Saha uygulamalarında antrenman programı tasarımı ilke ve yöntemlerini listeler.
Antrenörlük mesleği ile ilgili saha uygulamaları ve yönetimsel sorunları çözümler.
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sorumluluk ve görevleri (antrenman uygulamaları, performans ölçüm ve değerlendirmeleri, sporcu seçimi, sporcu ve aileleri ile iletişim vb.) etik değerler çerçevesinde uygular.