TR EN

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY205 GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ I 3 3 3 8

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere; Antrenman ilke ve yöntemlerine ilişkin edindiği bilgiyi kullanarak genel bir antrenman programını uygulayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Antrenmanda temel kavramlar, antrenman ile geliştirilmesi hedeflenen özellikler, antrenmanın organizmaya etkisi, antrenman planlama ilkeleri, yüklenme dinlenme ilişkisi ve genel yüklenme ilkeleri, kondisyonel özellikler ve antrenman metotları konularını kapsamaktadır.