TR EN

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY205 GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ I 3 3 3 8
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Antrenman bilimine ilişkin temel kavramları tanımlar.
Antrenman ilke ve yöntemlerini açıklar.
Antrenmanın motorik özelliklere etkisini tartışır.
Yüklenme ve dinlenme ilişkisinin performans üzerine etkilerini açıklar.
Antrenman ilke ve yöntemlerine ilişkin edindiği bilgiyi kullanarak antrenman programını uygular.