TR EN

PSİKOMOTOR GELİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY321 PSİKOMOTOR GELİŞİM 5 2 2 3

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere,gelişim,öğrenme,olgunlaşma ve hzırbulunuşluğun ne olduğu, Psikomotor gelişim dönemlerini ve özelliklerini açıklayabilecek, motor gelişimi değerlendirmek için kullanılan testleri uygulayabilecek ve Psiko-motor gelişim sırasında meydana gelebilecek sinir-kas koordinasyonu bozukluklarını fark edebilecek bilgi ve beceriyi kazandırarak çocukların gelişimlerini destekleyecek psiko-motor testlerin protokollerini öğreterek sahada uygulamalar yaparak fiziksel bilişsel duygusal ve sosyal yönden dört boyutlu olarak öğrencilerin motor ve beceri öğrenmelerine ve gelişimlerine katkı sağlamaktır.Bütün bu bilgiler ışığında psikomotor gelişimin dönemlerindeki kurmcı ve kuramlarını öğrenerek günümüz modern öğretim yöntemlerine ışık tutarak öğrenmeleri kalıcı hale getirip uygulanan testlerle sayısal verimler alarak bilime katkı sağlayıp birikerek ilerlemesine yol göstererek bilinçli spor bilimciler yetiştirmektir.
İçerik: Dersin içeriği;Psiko motor gelişimin ne olduğu, Motor gelişimin ilkeleri, motor gelişimi etkileyen faktörler,gelişimde cinsiyet farklılıkları ve yaygın gelişimsel bozuklukların neler olduğunu işlenir.Psikomotor gelişim dönemleri ve bu dönemin kuramcılarının( Freud,Piaget,Bandura) görüşlerinin neler olduğu, Motor gelişimdeki farklılıkları ve standartları ölçüp değerlendirmek için kullanılan psikomotor testlerin (Denver denge testi,TGMD -Kabamotor testleri,Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi) neler olduğu,bu testleri sahada uygulama konularını kapsamaktadır.