TR EN

PSİKOMOTOR GELİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY321 PSİKOMOTOR GELİŞİM 5 2 2 3

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Psikomotor gelişim ile ilgili temel kavramları açıklar .
Motor gelişimi etkileyen faktörleri açıklar .
Psikomotor gelişim dönemlerini ve özelliklerini açıklar .
Motor gelişimi değerlendirmek için kullanılan testleri uygular.
Psiko-motor gelişim sırasında meydana gelebilecek sinir-kas koordinasyonu bozukluklarını fark eder .