TR EN

PSİKOMOTOR GELİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY321 PSİKOMOTOR GELİŞİM 5 2 2 3

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. KIVILCIM KAPLAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, Psikomotor gelişim dönemlerini ve özelliklerini açıklayabilecek, motor gelişimi değerlendirmek için kullanılan testleri uygulayabilecek ve Psiko-motor gelişim sırasında meydana gelebilecek sinir-kas koordinasyonu bozukluklarını fark edebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Motor gelişimin ilkeleri, motor gelişimi etkileyen faktörler, Motor gelişimi değerlendirmek için kullanılan testler, psikomotor gelişim dönemleri, Gelişimde cinsiyet farklılıkları ve Gelişimsel bozukluklar konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Psikomotor gelişim ile ilgili temel kavramları açıklar .
Motor gelişimi etkileyen faktörleri açıklar .
Psikomotor gelişim dönemlerini ve özelliklerini açıklar .
Motor gelişimi değerlendirmek için kullanılan testleri uygular.
Psiko-motor gelişim sırasında meydana gelebilecek sinir-kas koordinasyonu bozukluklarını fark eder .

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin genel yapısı, işleyişi hakkında bilgilendirme, Psikomotor ders videosu- Dersin başarı kriterleri ve Grup oluşturma Anlatım ve soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap okuma Gelişimle ilgili tanımlar, motor gelişim dalının bilim dalı olarak gelişimi, motor gelişimle ilgili temel kavramlar Anlatım, soru-cevap yöntemi ve tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap okuma Motor gelişimin ilkeleri, motor gelişimi etkileyen faktörler Anlatım, soru-cevap yöntemi ve tartışma yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap okuma Kum saati modeli, motor gelişim dönemleri Anlatım, soru-cevap yöntemi ve tartışma yöntemi
5 Video izleme Konuyla ilgili kitap okuma Motor gelişimi değerlendirmek için kullanılan testler Anlatım, soru-cevap yöntemi, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
6 Video izleme Konuyla ilgili kitap okuma Temel Hareketler Dönemi, Okulöncesi çocuklarda motor performans ölçümü Anlatım, soru-cevap yöntemi, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
7 Video izleme Konuyla ilgili kitap okuma Temel Hareketler Dönemi, Okulöncesi çocuklarda motor performans ölçümü ve TGMD III Anlatım, soru-cevap yöntemi, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Ders notları ile tekrar çalışması Genel Tekrar Anlatım ve tartışma yöntemi ve uygulama çalışmaları
10 Video izleme Konuyla ilgili kitap okuma Gelişimde cinsiyet farklılıkları Anlatım, soru-cevap yöntemi ve tartışma yöntemi
11 Video izleme Konuyla ilgili kitap okuma Gelişimsel bozukluklar Anlatım, soru-cevap yöntemi ve tartışma yöntemi
12 Uygulama alıştırmaları ile ilgili materyal temini Sporla İlişkili Hareketler Dönemi: İlkokul çocukları ile uygulama Anlatım, soru-cevap yöntemi, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
13 Kitap bölümü okuma ve ppt dosyası hazırlama Algısal motor gelişim programları, öğrenci sunumları Anlatım, soru-cevap yöntemi, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
14 Kitap bölümü okuma ve ppt dosyası hazırlama Cinsiyet, Bağlılık, Uyarıcı zenginliği, Motor gelişim ve beyin gelişimi, öğrenci sunumları Anlatım, soru-cevap yöntemi, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
15 Kitap bölümü okuma ve ppt dosyası hazırlama Genel tekrar ve öğrenci sunumları Anlatım, soru-cevap yöntemi, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gallahue, D.L. ve Ozmun, J.G. (2006). Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults. 6th Ed. International Edition, McGraw-Hill Companies, New York.
Kluka-Darlene, A. (1999). Motor Behavior: From Learning to Performance. Englewood, Colorado: Morton Publishing Company.
Atay, M. (2005). Çocukluk döneminde gelişim. Kök Yayıncılık, Ankara.
Gökmen, H.; Karagül, T.; Aşçı, HF. (1993). Psikomotor Gelişim. T.C Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Ankara.
Özer, D.S., Özer, K. (2007). Çocuklarda Motor Gelişim. Nobel Yayınları, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
4
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
5
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
2
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 2 14
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 1 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 75
Genel Toplam 75
Toplam İş Yükü / 25.5 2,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 3,0