TR EN

SPORDA VE EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİRLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY365 SPORDA VE EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİRLİK 7 2 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, spor alanında hayata geçirilen organizasyon ve projeleri yürütürken, sürdürülebilir nitelikte olması gerekliliğini savunacak ve bu yönde planlamalar yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; sürdürülebilirlik kavramı, sosyal bilimler ve spor bilimleri açısından sürdürülebilirlik, toplumsal değişimin spor bilimlerine yansımaları, toplumsal değişim açısından sürdürülebilirlik, sporda fair play açısından sürdürülebilirlik, sürdürülebilir sportif çevre, spor ekonomisinde sürdürülebilirlik, sporda sürdürülebilir başarı, eğitim ve sürdürülebilirlik, spor ve sürdürülebilirlik ve bu alandaki sosyal sorumluluk çalışmalarını kapsamaktadır.