TR EN

SPORDA VE EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİRLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY365 SPORDA VE EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİRLİK 7 2 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sürdürülebilirlik kavramını tanımlar.
Sporda etik değerlerin yaşatılması ve sürdürülebilmesi için fair play anlayışının etkisini ve önemini açıklar.
Spor ekonomisinin güçlenmesi sürecinde sürdürülebilir planlamaların önemini açıklar.
Sporda performans artışı açısından, başarının sürdürülebilir olmasının önemini açıklar.
Sürdürülebilirlik kavramını farklı bilim dallarıyla ilişkilendirir.
Spor alanında hayata geçirilen organizasyon ve projelerin sürdürülebilir olma özelliğini sorgular.
Spor alanında hayata geçirilen organizasyon ve projeleri yürütürken, sürdürülebilir nitelikte olması gerekliliğini savunur ve bu yönde planlamalar yapar