TR EN

FUTBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY331 FUTBOL 5 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, futbol branşında geliştirilmesi gereken motorik özellikleri açıklama, branşa ilişkin tekniklerin uygulanışını, hareket mekaniği kanunlarına dayalı olarak analiz etme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; futbolda öğretim yöntemleri ve ilkeleri, performans ölçüm yöntemleri, aerobik ve anaerobik sistemler, motorik özelliklerin geliştirilmesi, branşa yönelik tekniklerin hareket mekaniği konularını kapsamaktadır.