TR EN

FUTBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY331 FUTBOL 5 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Futbol branşına ait öğretim yöntemlerinin hedeflerini ve uygulama ilkelerini açıklar.
Futbol branşına özgü performans ölçüm yöntemlerini açıklar.
Futbol branşında geliştirilmesi gereken motorik özellikleri açıklar.
Futbol branşına ilişkin tekniklerin uygulanışını, hareket mekaniği kanunlarına dayalı olarak analiz eder.