TR EN

AERODİNAMİK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY229 AERODİNAMİK I 3 3 3 7

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilerin akışkanlar mekaniği, termodinamik, atmosfer ve aerodinamik ile ilgili temel prensipleri tanımlayabilmelerini, aerodinamiğin uygulama alanlarını genel olarak bilmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
İçerik: Bu dersin içeriği; Akışkanların Fiziksel Özellikleri, Aerostatik Atmosfer (Standart Atmosfer), Termodinamiğin temel yasaları, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, Kanat ve Kanat Profili Geometrisi, Temel uçuş performansı konularını kapsamaktadır.