TR EN

AERODİNAMİK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY229 AERODİNAMİK I 3 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Akışkanların fiziksel özelliklerini açıklar.
Termodinamiğin temel yasalarını açıklar.
Atmosfer içinde havanın fiziksel özelliklerinin değişimini tanımlar.
Hava hızı hesabı için Bernoulli Denklemini kullanır.