TR EN

HAVAYOLU GELİR YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY425 HAVAYOLU GELİR YÖNETİMİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, gelir yönetimini tanımlayabilmeleri ve Türkiye’deki havayolu işletmelerinin gelir yönetimi uygulamaları hakkında analiz yapabilme becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Gelir yönetimi ile ilişkili kavramlar, Türkiye’deki havayolu işletmeciliğinin mevcut durumunun incelenmesi, Türkiye’deki Havayolu Ulaştırmasının Güçlü, Zayıf Yönleri İle Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizinin yapılması, Havayolu İşletmelerinde Arz, Talep ve Gelir Yönet Gelir Yönetiminin Getirdiği Problemlerin değerlendirilmesi konularını kapsamaktadır.