TR EN

MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY318 MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere 21. yy. yönetim yaklaşımları ve teknik uygulamalar kapsamında teori pratik ilişkisini yorumlayabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği, yeni yönetim yaklaşımlarının ortaya çıkışı, postmodernizm, toplam kalite yönetimi, dış kaynaklardan yararlanma, sanal organizasyonlar gibi yeni yönetim yaklaşımları konularını kapsamaktadır.