TR EN

MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY318 MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

21. Yüzyılın yönetim teknik ve yaklaşımları bağlamında iş dünyasını etkileyen trendleri tanımlar.
Yönetimin başarısını etkileyen faktörler hakkında bir perspektif geliştirir.
Kalite yönetimi ilkelerini işletmelerde uygular.
Yönetim konularında örnek olayları çözümler.