TR EN

MEDYA KÜLTÜRÜ VE ETİK KRİTİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY332 MEDYA KÜLTÜRÜ VE ETİK KRİTİĞİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı teknolojilerinin sosyal ve kültürel etkilerini incelemek ve öğrencilere günümüzde ihtiyaç duyulan sosyal sorumluluk ve etik değerlerinin neler olduğunu aktarmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği kapsamında Sosyal medya ağlarının gündelik hayatı nasıl değiştirdiğine özel vurgu yapılarak, ”kolektif akıl” ya da ”katılımcı kültür” gibi kavramlar üzerinden izleyicilerin nasıl üreticiye dönüştüğü, etik kavramı ve sorunsalı gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi iletişim alanları çerçevesinde incelenecektir.