TR EN

MEDYA KÜLTÜRÜ VE ETİK KRİTİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY332 MEDYA KÜLTÜRÜ VE ETİK KRİTİĞİ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Bek, M. G. ve Binark, M. (2007) Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
Uzun, R. (2009). İletişim Etiği Sorunlar ve Sorumluluklar. Dipnot yayınları. Ankara.
Duran, R. , İrvan, S. ve İlkez, F.; (2009) Medya, Etik ve Hukuk. IPS İletişim Vakfı Yayınları. İstanbul.
Bülbül, A. R. (2001). İletişim ve Etik. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
Campbell, R. , Martin, C. R., et al. (2017). Loose-Leaf Version for Media & Culture: An Introduction to Mass Communication. (USA)
Johannesen, R. L. , Valde, K. S. et al. (2007). Ethics in Human Communication. (USA).