TR EN

DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY412 DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; Dünya ekonomisini güncel olaylarla ilişkili olarak yorum ve analiz yapma bilgi/ beceri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; ekonomi gündemindeki olaylar belirlemekle birlikte Dünya ekonomisinin yapısı, gelişmişlik-az gelişmişlik, uluslararası ticaret, uluslararası ekonomik kurumlar, ülke bazlı karşılaştırmalı iktisadi göstergeleri yorumlama konularını kapsamaktadır.