TR EN

DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY412 DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dünya ekonomisi içinde Türkiye’nin rolü ve önemini açıklar
İktisadi göstergeleri küresel çapta yorumlar
Analitik düşünme, yorum ve analiz yapma becerisini güncel Dünya ekonomisi verilerini yorumlamada kullanır
Dünya ekonomisini ülkeler bazında karşılaştırır