TR EN

SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY420 SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere insan hayatını ve sahip olduğu iktisadi kıymetlerin maruz kaldığı riskleri tanımlamak ve bu risklerin sebebiyet vereceği zararların giderilmesi için yaptırılacak sigortalar hakkında temel bilgi ve beceri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Riskin tanımlanması, Risk Yönetimi, Sigortacılık ve sigortanın temelleri, Sigortanın işlevi ve temel kavramlar, Sigorta sözleşmesi, Sigorta işletmelerinde fiyatlandırma, Sigortacılıkta hasar yönetimi, Sigortacılıkta hasar yönetimi, Reasürans, Sigorta branşları gibi konularını kapsamaktadır.