TR EN

SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY420 SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Risk kavramını açıklar
Riske karşı alınacak önlem olarak sigorta kavramının farklılığını ayırt eder
Meydana gelecek hasarın karşılığında ödenecek tazminatı tahmin eder
Sigorta branşları için farklı risk kavramlarını tasnif eder