TR EN

BİREYLE SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT216 BİREYLE SOSYAL HİZMET 4 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin birey, aile ve gruplarla çalışmada uygulama becerisi kazanması, her düzeyde uygulama becerisinin kazandırılması, sosyal hizmet teori ve yöntemlerinin temel alınarak müracaatçıların sosyal adalet, insan onuru, bireysel güçlendirilmesi süreçlerine katkı vermesine yardımcı olmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği sorun çözme süreci olarak sosyal hizmet, sosyal hizmet müdahale süreci, sosyal hizmet uygulama sürecinin aşamaları, mikro (birey), mezzo (grup) düzeylerinde bilgi toplama, sorunun belirlenmesi, planlama, müdahale eylemi (doğrudan ve dolaylı uygulama eylemleri), sonlandırma ve değerlendirme gibi konulardan oluşmaktadır.