TR EN

MEDYA KÜLTÜR VE TOPLUM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY416 MEDYA KÜLTÜR VE TOPLUM 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; kültür, ideoloji ve kimlik kavramlarının altını çizerek, yeni medya da kimlik sunumu ve mahremiyet sorununu tartışır.
İçerik: Dersin içeriği; kültür, ideoloji ve kimlik, medyada kimliğin sunumu, küreselleşme ve medya, dijitalleşme ve medya, yeni medyanın kullanım ortamları konularını kapsamaktadır.